Mergus 1991

 

Innehåll Mergus 1991 häfte 1 sidor 1-7, 16 Författare Sida
Diverse notiser Styrelsen 2
Surahammars biologiska förening, så fortsattte vi… Harald Wederus 3-6
Utställningen ”Natur i Surahammar” Styrelsen 7
Nagelörten och Henningson Bertil Eriksson 16
Innehåll Mergus 1991 häfte 1 sidor 8-9 Författare Sida
Usträngsbo 8-9
Innehåll Mergus 1991 häfte 1 sidor 10-15 Författare Sida
”Spökryttaren” Harald Eriksson 10
Gökotta i Olberga Hans och Ebba 11
Bommurkla i Ramnäs Tom Sävström 12
Från vårprogrammet 13
Mossen i Seglingsberg – vår finaste fågellokal Tom Sävström 14
Sett och hört i markerna Tom Sävström 15

 

Innehåll Mergus 1991 häfte 2 sidor 1-7 och 16 Författare Sida
Sett och hört i markerna Tom Sävström 16
Diverse notiser Styrelsen 2
Kohagen – ett värdefullt naturområde i Surahammar Styrelsen 3-5
Årets nya växtfynd Bertil Eriksson 6
Fågeldöden vid Gnien Bertil Eriksson 7
Innehåll Mergus 1991 häfte 2 sidor 8-15 Författare Sida
Höstprogrammet 1991 8-9
Söndagspromenaden Bertil Eriksson 10-12
Från vårprogrammet Hans Karlström 13
Sett och hört i markerna Tom Sävström 14-15