Gökafton vid Lomflyn

Ingen gökotta i år, men väl gökafton 20 maj, som vi förlagt till Lomflyn mellan Fjällberget och Knalberget norr om sjön Gryten. Fritt från störande biltrafik fick vi lyssna till två gökar under den väderfina kvällen. Hela 15 deltagare var vi och vi tog en rundtur på spänger runt den lilla tjärnen. En lövsångare förgyllde […]

Läs mer

Fågeltornskampen avgjord

Den 6 maj 2023 deltog vi i BirdLife Sveriges Fågeltornskampen. Det blev en morgon vi sent ska glömma. Från tornet vid Norrsjön fick vi uppleva ett rikt och fängslande fågelliv. Dagens fågel var utan tvekan rördrommen, som med sitt ”brölande” kom att dominera hela traktens fågelliv. Det fängslande lätet har liknats vid blåsningar i en […]

Läs mer

Fagning i Muren

Fagningen den 29 april lockade två (2) personer, ett antal som väl kanske får betraktas som något klent med tanke på att föreningen har 125 medlemmar. Kanske väderutsikterna var avskräckande då kyla och regn förutspåddes på eftermiddagen. Regnet uteblev men friska vindbyar gjorde sitt bästa för att sprida ut det hopkrattade lövet. Området väster om […]

Läs mer

Mellan Baståsen och Aspholmen

Vi var 7 deltagare på utflykten till Aspholmen väster om Glåpen, söndag 16 april, i finaste väder. Inledningsvis studerades en murken sälg där talltitan hade en lyckad häckning 2022. Snefringe har sparat en granridå mot bäcken strax väster Baståsen p g a blåsippor och bombmurkla. Blåsipporna blommade fint medan bombmurklorna lyste med sin frånvaro. Vi […]

Läs mer

Vill du se gamla tallar

Om du vill se riktigt gamla och resliga tallar rekommenderas ett besök vid Dalbacken i Lisjö. Man fascineras av dessa gamla träd och förundras över att de över huvud taget finns där ute i markerna, med tanke på alla kalhyggen och virkesplantager. Men det finns mäktiga furor även på andra håll i Surahammars kommun. Åsen […]

Läs mer

Här lite föreningsnytt

Örnräkningen i Lisjö 4 mars mellan 10:00 – 12.00, i samarbete med fågelstationen Rördrommen, drog 11 deltagare men tyvärr ingen örn. Vi såg fjällvråk, ormvråk ett par sångsvanar och lyssnade till småfågelsång i skogsbrynet. Grillbrasa hölls vid liv och Lennart visade en varggrop ute i en åkerholme. Årsmötet har genomförts i Hembygdsgården den 22 mars, […]

Läs mer

Bilden från markerna

Sångsvanarna hörs och syns nu när våren är i antågande. Jockes bildförmedling från sångsvansparet som anlänt till öppna landskapet i Seglingsberg inbjuder till inspiration; att ut och uppleva! I år kan man inte säga att vintern släppt sitt grepp, vi har ju inte haft någon riktig vinter. Mest barmark har jag en känsla av. Men […]

Läs mer

Promenad mellan Hökebo och Näs

Söndag 12/2 deltog 11 personer på föreningens vandring från Hökebo ut till Näs i Virsbosjön. Vi parkerade strax före Hökebo, vid informationsskylten till naturreservatet Virsbo Näs. Vädret var behagligt och marken fläckvis täckt av ett tunt snötäcke. På vägen fanns förrädiska isfläckar under snön. Gamla, grova och på andra sätt märkliga träd blev litet av […]

Läs mer

De sista naturskogarna är hotade

Avverkningar hotar den biologiska mångfalden i svenska skogar, enligt en ny rapport från Skogsstyrelsen. Ett hyggesfritt skogsbruk måste bli tvingande, liksom ökat skydd för skogar med höga naturvärden. I Suraskogarna finns fortfarande områden med värdefulla naturskogar med rik förekomst av biologisk mångfald som behöver skydd. I takt med kalhyggenas utbredning minskar arealen av dessa skogar […]

Läs mer

Havsörn och utter bjöd på fin upplevelse

På den frusna ån nedanför Strömsborg söder om Ståltorp utspelade sig ett litet drama, mitt på dagen på trettondagsafton. Boende i närheten tyckte det verkade som örnen försökte ta uttern, som dock hann dyka ner i närmaste vak. Örnen satt länge och väl och vaktade vid vaken, men någon utter kom aldrig upp igen. Mera […]

Läs mer