Mergus

Första numret av Mergus gavs ut i slutet av 1990 och sedan dess har ett antal häften (vanligen 3 stycken/år) kommit ut, men de senaste år har utgivningen varit oregelbunden. Eftersom ett stort antal artiklar publicerats genom åren och tillgängligheten till dessa är begränsad är ambitionen att skanna alla häften och lägga upp dessa som pdf-filer (en typ av textfil) på hemsidan.

Tyvärr kan inte häftena skannas i sin helhet beroende på att hemsida bara tillåter pdf-filer med en max storlek på 3 MB. Ett häfte på 24 sidor innebär en total filstorlek på ungefär 9 MB varför häftet måste splittras på tre filer vardera med en storlek under 3 MB.

Varje årgång av Mergus har en länk på denna sida. När den aktuella länken för årgången aktiveras öppnas sidan i ett nytt fönster med en innehållsförteckning. Via innehållsförteckningen kan man aktivera den länk som visar den/de artiklar man vill ta del av.
Alla årgångar och häften är inte inlästa ännu beroende på att jag inte har tillgång till dessa. Min ambition är att arkivet så småningom skall innehålla ett komplett Mergus.

Utgivningsår Häfte
1990 1
1991 1,2,   3
1992 1,2,3
1993 1,2,3
1994 1,2,   3
1995 1,3,   2
1996 1,2,3
1997 1,2,3
1998 1,2,3
1999 1,2,3
2000 1,2,3
2001 1,2,3
2002 1,2,3
2003 1,2,3
2004 1,2,3
2005 1,2,3
2006 1,2,3