Kultur

Vår natur är mer eller mindre påverkad av oss människor. Kultur definieras i Svenska Akademins ordlista som gestaltning av mänsklig verksamhet. Under denna rubrik kommer vi att beskriva aktiviteter som påverkat vår natur.
Filnamn för pdf-filer som innehåller å,ä eller ö fungerar dåligt i många fall.

En artikel om våra hölador: Höladan

Om vårt vatten: Förbättra skogens vatten