Tidigare aktiviteter

Praktisk naturvård

2008 Fagning vid Muren

2014 Fagning vid Muren

2014 Slåtter vid Muren

Medlemsmöten

Decembermötet och jul och nyårshalsning 17 december 2014

Medlemmarnas bildkväll 12 februari 2014

Medlemsmote 20 november 2013

Minnesanteckningar från medlemsmöte den 16 oktober 2013

Utflykter

Promenad 1 dec 2013 på Janolsskogen

Utflykt till naturreservatet Kråksten 27 oktober 2013

Strandpromenad vid Sörsjön 22 september 2013

Nyårsvandring vid Sörkvarn 2014-01-04

Nedslag i natur kring gamla bruksmiljöer vid Hedströmmen 12 januari 2014

Gökotta med drag vid Billsbo 11 maj 2014

Utflykt till Naturvårdsbränna 18 maj 2014

Utflykt till Fältstationen Rördrommen 6 juni 2014

De Vilda Blommornas Dag 15 juni 2014

Blomstervandring på bruksområdet 29 juni 2014

På jakt efter nötkråkor 31 augusti 2014

Fåglar och annat i Lisjö 4 oktober 2014

Mossutflykt till Strömsholm 5 oktober 2014

Lavutflykt till Gäddeholm 9 november 2014

Utflykt till narurreservatet Djupebo/Djupmossen 30 november 2014

Nyårsvandring 11 januari 2015

Mellan Baståsen och Bovallen 22 februari 2015

Vi strosade omkring bland ”fridlyst inom EU” och ”årets växt”  9 maj 2015

Utflykten till Felingen 17 maj 2015

Svinrot, älggräs och ekorrbär längs Jobsbo-rundan 14 juni 2015

En helg med gräs och svedjenäva 27 och 28 juni 2015

Blandat

Vårsvampar, årsmöte och ugglekväll

Tidigare program

Höstprogram 2013

Vårprogram 2014

Höstprogram 2014

Vårprogram 2015

Höstprogram 2015

Vårprogram 2016

Höstprogram 2016

Vårprogram 2017

Höstprogram 2017