Kuriosa i Surahammars natur

Enligt Svenska akademins ordlista är ordet kuriosa plural för kuriosum som betyder märkvärdig eller egendomlig sak.
Om begreppet tilllämpas på naturen i Surahammars kommun så kan det innefatta bland annat :

Flyttblock

Myrstackar

Träd/barrträd

Träd/lövträd