Mergus 1993

 

Innehåll Mergus 1993 häfte 1 sidor 1-7, 24 Författare Sida
Kommentaren Styrelsen 2
Ekflukorna Arne Persson 3-7
Innehåll Mergus 1993 häfte 1 sidor 8-15 Författare Sida
Loftboden vid Stenhuset Tom Sävström 8
Ekvård vid fd Billsbo 9
Vintergäster Ingvar Granqvist 10-13
Året då det inte får gå åt skogen Tom Sävström 14-15
Innehåll Mergus 1993 häfte 1 sidor 16-23 Författare Sida
Floranotiser från Surahammars kommun Tom Sävström 16-18
Programkalender 1992 Tom Sävström 19-21
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 22-23

 

Innehåll Mergus 1993 häfte 2 sidor 1-8 och 24 Författare Sida
Rädda ängen! Kampanj 1993 Tom Sävström 3-4
Ugglorna Markernas ”sorkfällor” Mikael Mälberg 5-8
Innehåll Mergus 1993 häfte 2 sidor 9-15 Författare Sida
Aspbacken i ramnäs Evert Svensson 9-11
Fries´ka vindar och svarta storkar Arne Persson 12-13
Skalbaggar i surahammarstrakten Rune Widenfalk 14-15
Innehåll Mergus 1993 häfte 2 sidor 16-23 Författare Sida
Enen i bok och backe Tom Sävström 16
Mysteriet vid lergroparna. Ett minne av Erik Rosenberg Harald Wederus 17-22
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 23

 

Innehåll Mergus 1993 häfte 3 sidor 1-7 och 28 Författare Sida
Kommentaren Styrelsen 2
Slåttergillet Marianne Svärd Nilsson 3
Kohagen Nu ett kommunalt naturreservat Tom Sävström 4-7
Sett och hört i markerna, forts Mikael Mälberg 28
Innehåll Mergus 1993 häfte 3 sidor 8-12 Författare Sida
Något om enen i Surahammars kommun Tom Sävström 8-12
Innehåll Mergus 1993 häfte 3 sidor 13-19 Författare Sida
En björnhistoria från Lisjö Harald Wederus 13-17
Floranotiser Tom Sävström 18-19
Innehåll Mergus 1993 häfte 3 sidor 20-27 Författare Sida
Abies nordmanniana Kjell Andersson 20
I Roslagens famn Arne Persson 21-22
Några myxomyceter i Surahammars kommun Ingvar Granqvist 23-25
Doftminne Leif Blomkvist 26
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 27