Mergus 1996

Innehåll Mergus 1996 häfte 1 sid 1-9, 32 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3
Om milkolning och kolmilor Torbjörn Holmstedt 4-6
Anton Karlsson i Bälgmakartorp kunde kola Tom Sävström 7-9
Innehåll Mergus 1996 häfte 1 sid 10-17 Författare Sida
Vårfåglarnas ankomst 1996 10
Tarp spelar 11
Från vårskådespelet i storfågelskogen Lennart Erikssson m.fl. 12-13
Surahammars svampgrupp – Inventeringsåret 1995 Lars Bsenko 14-17
Innehåll Mergus 1996 häfte 1 sid 18-25 Författare Sida
Surahammars svampgrupp – Inventeringsåret 1995, forts Lars Bsenko 18-21
Lakritsriskan – en dikt Ingvar Granqvist 21
En morgon på Avlångsmossen 1974-03.30 Lennart Erikssson 22
Bengt Larssons herbarium från läroverkstiden på 1940-talet Tom Sävström 23-25
Innehåll Mergus 1996 häfte1 sid 26-31 Författare Sida
Björkspkintborren uppmärksammad i Surahammarstrakten Rune Widenfalk 26-27
Kattugglan återfick flygförmågan och friheten Tom Sävström 28-29
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 30-31

 

Innehåll Mergus 1996 häfte 2/3 sid 1-5, 28 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3
Vi måste rädda Sångkärrsbacken och Djupebp Styrelsen 4
Färmansbo urskog Margareta Holm 5
Innehåll Mergus 1996 häfte 2/3 sid 6-15 Författare Sida
Billsbo Tom Sävström 6-10
Kluvet och mytiskt kring arrendator Per Erlandsson Erik Björkstam 11
Saltsjöbadsvägen – ”K”-märkt skylt Tom Sävström 12
Spädstarr, gräsull Tom Sävström 13
Ett kärt återseende Lars Bsenko 14-15
Innehåll Mergus 1996 häfte 2/3 sid 16-21 Författare Sida
Högstubbar gör nytta Lennart Erikssson 16
Jungfrulinet får Timmerbacksmossen att skifta i blått Tom Sävström 17
Ge lommen en chans Mikael Mälberg 18-19
Svartmes i närbild Tom Sävström 20
Här hittar du svamp vid torrperioder Lars Bsenko 21
Innehåll Mergus 1996 häfte2/3 sid 22-27 Författare Sida
Så kan den biologiska mångfalden öka i skogen Tom Sävström 22
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 23-24
Tur i urskog Tom Sävström 25
Svamputflykten (31/8) Josef Strauss 26
Mikroskop för studier av svamp Tom Sävström 27