Mergus 1997

Innehåll Mergus 1997 häfte 1 sid 1-9, 24 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3
Ohägn och hyss i gamla Lisjö Harald Wederus 4-8
Brandticka Pycnoporellus fulgens funnen i JanOlsskogen Tom Sävström 8
Stort bestånd av krollilja, Lilium naratagon, i Västsura Tom Sävström 9
Innehåll Mergus 1997 häfte 1 sid 10 -15 Författare Sida
Tips om bra fågelskådarplatser i Lisjö Mikael Mälberg 10
Det var något ”skumt” med tickan i lönnen vid fd. Trugsbo skola Tom Sävström 11
Rovfåglar och ovanliga svampar räddar Vamossens gammelskog?? Tom Sävström 12
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 14-15
Innehåll Mergus 1997 häfte 1 sid 16-23 Författare Sida
Om hundra år Tom Sävström 16
Natursnokarna 17
Verksamhetsberättelsen Tom Sävström 18-20
”Uppsnappat” 21
Att åka på mässa och ta intryck 22
Trollahnd Tom Sävström 23