Mergus 1998

 

Innehåll Mergus 1998 häfte 1 sid 1-9, 20 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3
Blandat från Rövalls- och Stmgsmosstrakterna Arna Persson 4-7
Den ständige följeslagaren Tom Sävström 8-9
Flera stor-enar rapporterade Tom Sävström 9
Spillkråkan behöver grova träd 20
Innehåll Mergus 1998 häfte 1 sid 10-19 Författare Sida
Fåglarna och naturen – en studiecirkel i ABF i Surahammar 1952 Gerda Löf, Alfhild Bodin 10-11
Jättemusseronen Tricholoma colossus påträffad i tjäderskogen Tom Sävström 12-13
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 14-16
Sångsvan med halsring Arna Persson 17
Många ovanliga och överraskande tickfynd 1997 i kommun Tom Sävström 18-19

 

Innehåll Mergus 1998 häfte 2 sid 1-10, 20 Författare Sida
Botaniskt strövtåg inom Surahammars Bruks industriområde Tom Sävström 3
Vårfåglarnas ankomst 1998 Mikael Mälberg 8
Två sällsynta murklor aktuella i maj Tom Sävström 9-10
Innehåll Mergus 1998 häfte 2 sid 11-19 Författare Sida
En dag med fågelskådning Tom Sävström 11-12
Rovdjursinventeringen den 7 februari 1998 Mikael Mälberg 12-13
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 14-16
Surahammars svampgrupp Tom Sävström 17
Notiser Tom Sävström 18-19

 

Innehåll Mergus 1998 häfte 3 sid 1-9, 20 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3
Fågelskådandet förr och nu Harald Wederus 4-7
Nytt fint svampfynd på slagghögarna Tom Sävström 7
Lunglav Lobaria pulmonaria signalerar skyddsvärd skog Tom Sävström 8-9
Spillkråkan behöver grova träd 20
Innehåll Mergus 1998 häfte 3 sid 10-19 Författare Sida
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 10-13
Notiser 14-17
Skuleskogens nationalpark – ett besök i septemner 1998 Tom Sävström 18-19