Mergus 1999

Innehåll Mergus 1999 häfte 1 sid 1-9, 28 Författare Sida
Det händer i Naturskyddsföreningen   3
Kommentaren Tom Sävström 4
Efterlysning jordtungor Tom Sävström 5
Fågellivet på Strömsholmsåsen i seklets början Artur Hjerpe 6-7
Var kornknarren vanligare förr i Surahammars kommun? Mikael Mälberg 8-9
Innehåll Mergus 1999 häfte 1 sid 10-19 Författare Sida
Kummelberget Josef Strauss 10-12
Rädda skogens liv Tom Sävström, m.fl. 13-14
Några skogsarter med specifika krav Tom Sävström 15-16
Björsbolunden Tom Sävström 17-19
Innehåll Mergus 1999 häfte 1 sid 20-27 Författare Sida
Björsbolunden forts. Tom Sävström 20-21
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 22-23
Notiser 24-25
Hornborgasjön i april – dansgala med tusentals deltagare Tom Sävström 26-27

 

Innehåll Mergus 1999 häfte 2 sid 1-8, 24 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3
Hasselhage vid Bovallen Arne Persson 4-6
Släktet Ceriporia – här finns ”kameleonten” bland tickorna Tom Sävström 7-8
Nötkråkan – ”träningsbyte” åt sparvhök Mikael Mälberg 24
Innehåll Mergus 1999 häfte 2 sid 9-16 Författare Sida
”Växt-nytt” Tom Sävström 9-11
Omkring Sura gamla kyrka Arne Persson 12-13
Brudsporre och fältgentiana i ”norbergslinja” Tom Sävström 14-16
Innehåll Mergus 1999 häfte 2 sid 17-23 Författare Sida
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 17-19
Svampgruppen på inventeringsläger i avfolkad finnbygd Tom Sävström 20-22
Notiser 23