Mergus 2001

 

Innehåll Mergus 2001 häfte 1 sid 1-7, 20 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3
När morkullan drar Arne Persson 4-5
”Lahol” på Storängen Arne Persson 6-7
Innehåll Mergus 2001 häfte 1 sid 8-14 Författare Sida
”Sandkilen – vad som blev kvar av odlingsmarkerna vid Sand Tom Sävström 8-10
Praktvaxskivlingen Tom Sävström 11
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 12-14
Innehåll Mergus 2001 häfte 1 sid 15-19 Författare Sida
Notiser 15-17
Titta en gås på taket Tom Sävström 18
Surahammars flagga och vapensköld Arne Persson 19

 

Innehåll Mergus 2001 häfte 2 sid 1-7 Författare Sida
Kommentaren Tom Sävström 3
Landskapsbild Arne Persson 4
Vårfåglarnas ankomst 2001 Mikael Mälberg 5
Halvenkla beckasinen Arne Persson 6-7
Innehåll Mergus 2001 häfte 2 sid 8-15 Författare Sida
Naturbetesmarkernas svampar – Rapport 2 Tom Sävström 8-15
Innehåll Mergus 2001 häfte 2 sid 16-23 Författare Sida
Naturbetesmarkernas svampar – Rapport 2 forts. Tom Sävström 16-21
En vanlig ”kuse” i betesmarkerna Tom Sävström 22
Porpoloma-året 2000 Tom Sävström 23
Innehåll Mergus 2001 häfte 2 sid 24-31 Författare Sida
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 24-26
Notiser Diverse 27-31