Mergus 2003

 

Innehåll Mergus 2003 häfte 1 sid 1-11, 32 Författare Sida
Jättetallen på Ulvsbomuren Tom Sävström 3
Kommentaren Tom Sävström 4-5
Vårfåglarnas ankomst 2003 Mikael Mälberg 6
Från Lisjö till SMHI Arne Persson 7-9
Spana efter parasollmossorna Tom Sävström 9
Jordstjärnor i Surahammars kommun Tom Sävström 10-11
Vinterbadaren Mikael Mälberg 11
Innehåll Mergus 2003 häfte 1 sid 12-21 Författare Sida
Bovallen – en optimal starbiotop Tom Sävström 12-13
En fägelskådares midsommarafton Harald Wederus 14-16
Växtnytt Tom Sävström 17-19
Sett och hört i markerna Mikael Mälberg 20-21
Innehåll Mergus 2003 häfte 1 sid 22-27 Författare Sida
Om sägner och naturliga väsen kring fd Harmsjön Tom Sävström 22-24
Kort rapport om naturbetesmarkernas svampar 2003 Tom Sävström 25-26
Spara hålträden 27
Innehåll Mergus 2003 häfte 1 sid 28-31 Författare Sida
Rapport från vårprogrammat 2003 Tom Sävström 28-31