Accipiter gentilis Duvhök

Duvhök, Ramnäs, 6/3 2012.  Foto: Lennart Eriksson

Duvhök, Ramnäs, 6/3 2012.
Foto: Lennart Eriksson