Actitis hypoleucos Drillsnäppa

Drillsnäppan förekommer tämligen allmänt vid steniga sjö- och åstränder i Surahammar. Det är en vadare som
ofta ger sig till känna med sina ljudliga läten. När den utför sitt spel flyger den oftast tätt över vattenytan.
Årligen brukar den uppträda och även häcka vid Suraslussen,
Magforsen, Slaggvarpen, Murån vid Heden och i Virsbo (sydligaste delen av Åmänningen), för att nämna några av de mera
tätortsnära platserna. Boet på marken, mestadels innehållande 4 ägg.

Drillsnäppa vid Slaggvarpen, Ramnäs s:n, 2/7 2015. Foto: Tom Sävström

Drillsnäppa vid Slaggvarpen, Ramnäs s:n, 2/7 2015. Foto: Tom Sävström

Bo av drillsnäppa, Magforsen, Kohagens naturreservat, 26/5 2015. Foto: Tom Sävström

Bo av drillsnäppa, Magforsen, Kohagens naturreservat, 26/5 2015. Foto: Tom Sävström