Saxicola rubetra Buskskvätta

 

Buskskvätta, Gnien, Ramnäs, 28/6 2011.  Foto: Lennart Eriksson

Buskskvätta, Gnien, Ramnäs, 28/6 2011.
Foto: Lennart Eriksson

Buskskvätta Västsura ekhage 28/6 2006 Foto: Jesper Gustavsson

Buskskvätta Västsura ekhage 28/6 2006
Foto: Jesper Gustavsson