Surnia ulula Hökuggla

Hökuggla. Rålken 12/12 2012.  Foto: Lennart Eriksson

Hökuggla. Rålken 12/12 2012.
Foto: Lennart Eriksson