Troglodytes troglodytes Gärdsmyg

Gärdsmygen sjunger från sitt revir,  Lindmuren, 21/4 2015. Foto: Tom Sävström

Gärdsmygen sjunger från sitt revir,
Lindmuren, 21/4 2015. Foto: Tom Sävström