Bilder galler

På grenar och blad kan man ofta hitta små knölar och utväxter, s.k. galler som kan vara orsakade av svampar eller olika slags insekter. Många gånger kan man ta rätt på vad det är genom att googla på ”gallbildning” och värdväxtens namn. Tabellen nedan är sorterad på värdväxtens svenska namn.

Växt Gallbildare Namn på gallen
Asp Populus tremula Gallmygga Harmandiola globuli Aspkulor
Ek Quercus rubor Gallstekel Andricus quercusramuli Bomullsgall
Gråvide Salix cinera Gallmygga Rhabdophaga salicis Videknöl
Hagtorn Crataegus monogyna Rostsvamp Gymnosporangium clavariiforme Hagtornsrost