Andricus quercusramuli Bomullsgall

Bomullsgall är en blomgall som orsakas av gallstekeln Andricus quercusramuli. Ekens hanblomhängen ombildas till en upp till 2 cm rund bomullsliknande tuss av vit-gulvita hår. Inuti finns en hård knöl bildad av 10-20 st avlånga hårda gallkammare, cirka 2 mm stora. I varje kammare finns en liten vit larv som förpuppas i gallen. Vanligtvis bildas bomullsgallerna högt uppe i kronan på större ekar. Gallen har endast ett fåtal noteringar i Artportalen. Sannolikt är den tämligen allmän men förbisedd.

Bomullsgall , en blomgall på ek orsakad av gallstekeln Andricus quercusramuli. Näs Östersjön, 26/5 2014.  Foto: Tom Sävström

Bomullsgall , en blomgall på ek orsakad av gallstekeln
Andricus quercusramuli. Näs Östersjön, 26/5 2014.
Foto: Tom Sävström