Harmandiola globuli Aspkulor

Nu när blomningstiden i stort sett är över och insekterna i stort sett slutat surra så kan man ägna sig åt andra naturens märkligheter.
På asplövens ovansida kan man t.ex. hitta små halvcentimeterstora kulor som åstadkoms av små gallmyggor. Kulorna är först gröna och hyser myggans larv. De blir så småningom röda och de nykläckta myggorna kryper ut genom ett minimalt hål på bladets undersida. Myggorna sticks inte!
Myggan Harmandiola globuli som ger upphov till kulorna lär vara en vanlig art och den har i Artportalen fått det något missvisande namnet aspkulor fast det väl egentligen är gallen som bör heta så. Fyndet nedan är dock hittills det enda i länet som rapporterats i Artportalen. Bara fyra är rapporterade från hela landet. Men man kan nog anta att det mest beror på att folk inte brytt sig om att identifiera och rapportera galler. Här finns stora möjligheter att göra en insats!
Einar Marklund

Aspkulor, Harmandiola globuli. Rättarvägen Surahammar, 9 oktober 2014. Foto: Einar Marklund

Aspkulor, Harmandiola globuli. Rättarvägen Surahammar, 9 oktober 2014. Foto: Einar Marklund