Dasypoda hirtipes Praktbyxbi

Praktbyxbiet – Nära hotad

I en sandig åssluttning vid Hällen i Ramnäs hittades i juli 2013 en koloni med praktbyxbiet Dasypoda hirtipes. Typiskt för arten är de stora flaskborstarna av brunorange-färgade pollensamlingshår på bakbenen (se infälld bild) samt den svarta bakkroppen med vita smala ändfransar. Den samlar pollen på olika fibblor. Den har sin nordgräns i Västmanlands län och södra Dalarna. I Artportalen är den rapporterad från ett 10-tal lokaler i Västmanland, varav kolonin vid Hällen är enda kända i Surahammars kommun.

Praktbyxbi och dess biotop vid Hällen, Ramnäs, 22/7 2013.  Foto: Tom Sävström

Praktbyxbi och dess biotop vid Hällen, Ramnäs, 22/7 2013.
Foto: Tom Sävström