Issoria lathonia Storfläckig pärlemorfjäril

Den storfläckiga pärlemorfjärilen uppträder sällsynt i Surahammars kommun. Den trivs på torra ytor, öppna platser, grusgropar, betesmarker, klippängar etc. Övervintrar som larv. Påträffas redan i maj, men även senare i augusti-september i en andra generation. Styvmorsviol nämns som främsta värdväxt.  Uppmärksammad på 5-6 lokaler i Kommunen. Första fyndet i Furnäs, Lisjö  2009, (Maj Karsten). Ett bra kännetecken i fält, förutom de stora fläckarna på bakvingarnas undersidor, är bakvingarnas något kantiga form.

Storfläckig pärlemorfjäril, på lertrampad kostig i Sjöhagens naturbetesmark, Lisjö, 10/8 2014. Lägg märke till bakvingarnas kantiga form. Foto: Tom Sävström

Storfläckig pärlemorfjäril, på lertrampad kostig i Sjöhagens naturbetesmark, Lisjö, 10/8 2014. Lägg märke till bakvingarnas kantiga form. Foto: Tom Sävström

 

Storfläckig pärlemorfjäril i Dalskogens villaområde, 9/8 2014. Foto: Tom Sävström

Storfläckig pärlemorfjäril i Dalskogens villaområde, 9/8 2014. Foto: Tom Sävström