Lycaena hippothoe Violettkantad guldvinge

En art som minskat, men som i Surahammar inte är direkt ovanlig. Ses oftast i blomsterrika betesmarker, gärna nära våtmarker som strandängar, kärr etc. Larven lever främst på ängssyra och övervintrar.

 

Violettkantad guldvinge, hane, Västsura ekhage, 16/6 2014. Foto: Tom Sävström

Violettkantad guldvinge, hane, Västsura ekhage, 16/6 2014. Foto: Tom Sävström

 

Violettkantad guldvinge, hane, Västsura ekhage, 16/6 2014. Foto: Tom Sävström

Violettkantad guldvinge, hane, Västsura ekhage, 16/6 2014. Foto: Tom Sävström