Monochamus sutor Tallbock

De nykläckta skalbaggarna av tallbock kan ses från mitten av juni till slutet av augusti. Kan påträffas i större antal i brandhärjade barrskogar.
Det är en relativt stor långhorning, där larven lever under bark på nyligen döda tallar och granar. Tallbocken är ganska vanlig, särskilt norr om Dalälven.

Tallbock, hona, vilar på torraka. Stenbovägen 12, Sura s:n, 1/7 2015. Foto: Tom Sävström

Tallbock, hona, vilar på torraka. Stenbovägen 12, Sura s:n, 1/7 2015. Foto: Tom Sävström