Polyommatus icarus Puktörneblåvinge

Puktörneblåvingen är en allmän fjäril i Surahammar. Den trivs i torra blomsterrika ängs- och betesmarker. Förekommer också i ”störda” marker som Surahammars bruks industriområde, där den flyger allmänt i juli. Värdväxt är bland annat käringtand, rödklöver och vitklöver.

Puktörneblåvinge i Västsura ekhages blomrika betesmarker, 16/6 2014. Foto: Tom Sävström

Puktörneblåvinge i Västsura ekhages blomrika betesmarker, 16/6 2014. Foto: Tom Sävström