Tettigonia viridissima Grön vårtbitare

Grön vårtbitare, hona, i slåtterängen i Muren, 12/8 2014.  Foto: Tom Sävström

Grön vårtbitare, hona, i slåtterängen i Muren, 12/8 2014.
Foto: Tom Sävström

Grön vårtbitare, Ramnäs sn, 2014.  Foto: Katarina Boström

Grön vårtbitare, Ramnäs sn, 2014.
Foto: Katarina Boström