Carex hartmanii Hartmansstarr

Sårbar VU

Har en sydlig utbredning i landet och i Västmanlands län finns endast sex kända förekomster. I juni 2009 hittades arten i Surahammars kommun, i Haga sumpskog, där ett 30-tal fertila strån räknades. Växtplatsen är en örtrik glänta i frisk till växelfuktig blandsumpskog. Förekomsten utgör en rest från en gammal f d slåttrad strandäng.

Hartmansstarr Haga sumpskog &7& 2009 Foto: Tom Sävström

Hartmansstarr Haga sumpskog &7& 2009
Foto: Tom Sävström

Lokaler i Surahammars kommun

  1. Haga sumpskog 2009 (Tom Sävström)