Carex hirta Grusstarr

Grusstarren är en sydlig art som i Västmanland är allmän endast kring Mälaren. Växtplatsen vid Björsbo är enda kända i Surahammars kommun. Den upptäcktes där så sent som 2011. Ulf Malmgren uppger i Västmanlands Flora 1982 att den påträffats i Surahammar 1923. Kan det ha varit vid Björsbo?

Grusstarr. Björsbo, Långsjön 20/7 2011.  Foto: Tom Sävström

Grusstarr. Björsbo, Långsjön 20/7 2011.
Foto: Tom Sävström