Carex pseudocyperus Slokstarr

Slokstarr (Carex pseudocyperus) är en vacker högvuxen starrart som i år (2014) hittats vid Västersjön, där den växer i stora fina bestånd på de östra stränderna mot åsen. Finns i övrigt i vårt län nästan bara vid Mälaren och Hjälmaren.

Slokstarr. Västersjön 13/6 2014.  Foto: Einar Marklund

Slokstarr. Västersjön 13/6 2014.
Foto: Einar Marklund