Carex riparia Jättestarr

Jättestarr (Carex riparia) är den största och grövsta av alla svenska starrarter och finns i ett stort bestånd i ett dike vid Skyttorp. Den är sydlig i sin utbredning och förekomsten är den nordligaste i länet.

Jättestarr. Skyttorp 15/6 2014.  Foto: Einar Marklund

Jättestarr. Skyttorp 15/6 2014.
Foto: Einar Marklund