Centaurea cyanus Blåklint

  

Blåklint i kornåker i Ståltorp, 9/7 2014. Foto: Tom Sävström

Blåklint i kornåker i Ståltorp, 9/7 2014. Foto: Tom Sävström

 

Blåklint i veteåker, Svarthäll, Kung Karl s:n, Södermanland, 11/7 2011. Foto: Tom Sävström

Blåklint i veteåker, Svarthäll, Kung Karl s:n, Södermanland, 11/7 2011. Foto: Tom Sävström

 

 

Blåklint, Svarthäll, Kung Karl s:n, Södermanland, 9/7 2011. Foto: Tom Sävström

Blåklint, Svarthäll, Kung Karl s:n, Södermanland, 9/7 2011. Foto: Tom Sävström