Daphne mezereum Tibast

 

Tibast blommar på bar kvist. Finnstugan 10/4 2015.  Foto: Tom Sävström

Tibast blommar på bar kvist. Finnstugan 10/4 2015.
Foto: Tom Sävström

Tibastens blommor lockar till sig en citronfjäril. Finnstugan 10/4 2015. Foto: Tom Sävström

Tibastens blommor lockar till sig en citronfjäril.
Finnstugan 10/4 2015. Foto: Tom Sävström