Gentianella campestris Fältgentiana

Vi har tidigare på vår hemsida uppmärksammat fältgentianorna i Muren. Det var i första inlägget på vår nya hemsida i oktober 2013. Just nu (slutet augusti 2014) blommar ett 80-tal plantor i betesmarkernas sydvästra del. Fältgentianan minskar på de flesta lokalerna i Västmanland, men genom våra insatser för att rädda arten i Muren, för den där en ganska positiv tillvaro. Men statusen för arten är bräcklig även i Muren. Därför avser vi aktivt försöka sprida arten i området. Bertil Eriksson anger i samband med sin inventering av Ramnäs sockenflora, 1967, att fältgentianan fanns på spridda platser kring Muren. Varför den har minskat drastiskt i området är svårt att finna en förklaring till.
Länsstyrelsen i Västmanland arbetar med att ta fram särskilt åtgärdsprogram för att rädda fältgentianorna på sina växtlokaler. I samband därmed besökte Robert Ström Muren i juli i år, för att informera sig om hur vi i Naturskyddsföreningen arbetar för att förbättra statusen för arten i området.
Tom Sävström

Fältgentiana i Muren, 28/8 2014.  Foto: Tom Sävström

Fältgentiana i Muren, 28/8 2014.
Foto: Tom Sävström

Fältgentianans växtplats i Muren, Ramnäs, 16/8 2014. Foto: Tom Sävström

Fältgentianans växtplats i Muren, Ramnäs, 16/8 2014. Foto: Tom Sävström