Geranium bohemicum Svedjenäva

 

Svedjenäva blommar i brandområdet, Korsmossen, Ramnäs sn, 12/6 2015. Foto: Tom Sävström

Svedjenäva blommar i brandområdet, Korsmossen, Ramnäs sn, 12/6 2015. Foto: Tom Sävström

Svedjenäva, Orrmossen/Täkten. 15/9 2013. Foto: Tom Sävström

Svedjenäva, Orrmossen/Täkten. 15/9 2013. Foto: Tom Sävström