Impatiens parviflora Blekbalsamin

Blekbalsamin trivs i humusrik och mullartad jord. I Surahammar finns en känd växtlokal, nämligen längs grusvägen på kanalbanken vid Sätten. Den upptäcktes där i juli 2008. Enligt Malmgren (1985), är arten troligtvis inkommen till Västmanland på 1950-talet, med gräsmatts- och annat trädgårdsfrö och/eller trädgårdsjord.

Blekbalsamin på kanalbanken, Sätten, Surahammar  20/8 2010. Foto: Tom Sävström

Blekbalsamin på kanalbanken, Sätten, Surahammar
20/8 2010. Foto: Tom Sävström