Lobelia dortmanna Notblomster

Notblomstrets bladrosetter på sjöbotten.  Gryten 31/8 2014. Foto: Tom Sävström

Notblomstrets bladrosetter på sjöbotten.
Gryten 31/8 2014. Foto: Tom Sävström