Marchantia polymorpha Lungmossa

Lungmossa med sina oskaftade bägare, innehållande groddkorn.  Lungmossan är en pionjärart efter skogsbrand.

Lungmossan är en pionjärart efter skogsbrand. Uvberget, Fläckebo sn, 25/9 2014. Foto: Tom Sävström

Lungmossan är en pionjärart efter skogsbrand. Uvberget, Fläckebo sn, 25/9 2014. Foto: Tom Sävström