Polygala vulgaris Jungfrulin

Jungfrulin i Elingbo naturbetesmark,  30/5 2011. Foto: Tom Sävström

Jungfrulin i Elingbo naturbetesmark,
30/5 2011. Foto: Tom Sävström