Potentilla intermedia Finsk fingerört

Finsk fingerört med sina femfingrade nedre blad.  Brukets ruderatmarker, Surahammar, 29/6 2014. Foto: Tom Sävström

Finsk fingerört med sina femfingrade nedre blad.
Brukets ruderatmarker, Surahammar, 29/6 2014. Foto: Tom Sävström