Scorzonera humilis Svinrot

Svinrot blommar i vägkant vid Baståsen, 22/5 2015. Foto: Tom Sävström

Svinrot blommar i vägkant vid Baståsen, 22/5 2015. Foto: Tom Sävström