Sparganium glomeratum Gyttrad igelknopp

Den gyttrade igelknoppen har sina förekomster särskilt i och invid skogsbäckar, diken och dammar. Under 2013 hittades den på 6 lokaler i Västmanland, varav 3 i Surahammars kommun. Totalt finns 14 rapporter i Artportalen från Västmanland. Fynden 2013, visar att arten sannolikt är förbisedd. Ser man bara bladen kan den lätt förväxlas med skogssäv, Scirpus sylvaticus.

 

Gyttrad igelknopp i sumpskog söder om Baståsen, Surahammar, 10/8 2013. Foto: Tom Sävström

Gyttrad igelknopp i sumpskog söder om Baståsen, Surahammar, 10/8 2013. Foto: Tom Sävström