Chaenotheca trichialis Grå nållav

Den grå nållaven uppträder tämligen allmänt i Surahammars kommun. Den växer på ved och bark på såväl barr- som lövträd. Fynd har också gjorts på omålade eller nedslitna stockar på gamla lador, ett substrat där flera andra intressanta lavar kan uppträda. Laven förekommer i såväl öppna som mera slutna biotoper. Bålen är tydligt vårtig-fjällig och grågrön i färgen. Apothecierna, som är 1,0-1,9 mm, saknar pruina eller har ibland vitaktigt pruina på undersidan av huvudet och på övre delen av det svarta skaftet.

Grå nållav på torr grangren, Gillermossen, 9/1 2015. Foto: Tom Sävström

Grå nållav på torr grangren, Gillermossen, 9/1 2015. Foto: Tom Sävström

På de nedre grenarna på den lutande senvuxna granen växer grå nållav. Gillermossen, 9/1 2015. Foto: Tom Sävström

På de nedre grenarna på den lutande senvuxna granen växer grå nållav. Gillermossen, 9/1 2015. Foto: Tom Sävström

Grå nållav växer på veden på granens stamskada. Stenbromossen, 8/1 2015. Foto: Tom Sävström

Grå nållav växer på veden på granens stamskada. Stenbromossen, 8/1 2015. Foto: Tom Sävström

De nedre stockarna på timmerlogen utgör växtsubstrat för grå nållav. Björkkärret, 7/1 2014. Foto: Tom Sävström

De nedre stockarna på timmerlogen utgör växtsubstrat för grå nållav. Björkkärret, 7/1 2014. Foto: Tom Sävström