Collema subnigrescens Aspgelélav

Aspgelélav växande på grov asp, myrholme på Brännmossen, Virsbo, 28/2 2013. Foto: Tom Sävström

Aspgelélav växande på grov asp, myrholme på Brännmossen, Virsbo, 28/2 2013. Foto: Tom Sävström