Evérnia prunástri Slånlav

Slånlav på sälg i slåtteräng, Skogsmuren, 9/11 2013.  Foto: Tom Sävström

Slånlav på sälg i slåtteräng, Skogsmuren, 9/11 2013.
Foto: Tom Sävström