Parmelia acetábulum Kyrkogårdslav

Kyrkogårdslaven är en av våra största lavar. Trivs på lövträd i öppna miljöer, exempelvis på kyrkogårdar och i jordbrukslandskapet. I Hasbacken som är en åkerholme, växte den på flertalet aspar. Laven gynnas av damm från omgivande åkerbruk.

Kyrkogårdslaven är en av våra största lavar. Trivs på lövträd i öppna miljöer, exempelvis på kyrkogårdar och i jordbrukslandskapet. I Hasbacken som är en åkerholme, växte den på flertalet aspar. Laven gynnas av damm från omgivande åkerbruk.

Kyrkogårdslav, Hasbacken i Olberga, 7/11 2013. Foto: Tom Sävström