Parmelina tiliacea Silverlav

Silverlav på lind i lindallé, Gäddeholm, 9/11 2014.  Foto: Tom Sävström

Silverlav på lind i lindallé, Gäddeholm, 9/11 2014.
Foto: Tom Sävström