Physcia aipolia (rosettlav)

 

 

Rosettlav på barken av grov asp. Kohagen NR 29/12 2013 Foto: Lars bsenko

Rosettlav på barken av grov asp. Kohagen NR 29/12 2013
Foto: Lars bsenko

 

 

Rosettlav på barken av grov asp. Kohagen NR 29/12 2013 Foto: Lars bsenko

Rosettlav på barken av grov asp. Kohagen NR 29/12 2013
Foto: Lars bsenko

 

 

 

Rosettlav. Kohagen nR 29/30 2013 Skannad: Lars Bsenko

Rosettlav. Kohagen nR 29/30 2013
Skannad: Lars Bsenko

 

 

Sporer från rosettlav. Kohagen NR 29/30 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporer från rosettlav. Kohagen NR 29/30 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko