Ramalina fraxinea Brosklav

Brosklaven kan bli mycket stor, 30 cm lång. Växer på barken på lövträd i öppna miljöer. Allmän i Surahammars kommun.

Brosklaven kan bli mycket stor, 30 cm lång. Växer på barken på lövträd i öppna miljöer. Allmän i Surahammars kommun.

Brosklav på asp, Hasbacken i Olberga, 7/11 2013.
Foto: Tom Sävström