Usnea dasypoga Skägglav

Skägglav, Brännmossen norr om Virsbo, 28/2 2013. Foto: Tom Sävström

Skägglav, Brännmossen norr om Virsbo, 28/2 2013. Foto: Tom Sävström